Innoveren om te renderen

Innoveren is belangrijk om een nieuw publiek aan te spreken en om je onderneming en website te laten renderen. Het is nu dus meer dan ooit nodig om te innoveren. Dat geldt zowel voor je productaanbod als voor eventuele diensten die je aanbiedt. Maar wat verstaat men nu precies onder innoveren en innovatie?

Waarom is innoveren nodig?

Innoveren zorgt voor vele voordelen. Het is de manier om het rendement van je onderneming te verhogen en je marktpositie te verstevigen. Het is dus onontbeerlijk om aan de concurrentie te weerstaan. Er is niet één maar meerdere manieren om te innoveren.

Innoveren op strategische vlak

Als succesvol ondernemer speel je uiteraard in op de vele vernieuwingen op de (online) markt. Om succesvol te zijn moet je zowel je onderneming als je website voortdurend aanpassen. Bij strategische innovatie heb je aandacht voor vernieuwing. Zo kun he tijdig ingrijpen en je onderneming aanpassen aan zowel de structuur als de aanpak van je concurrenten.

Innovatie op technich vlak

Innovatie op technisch vlak wordt het makkelijkst herkend. Maak daarbij het verschil tussen productinnovatie en procesinnovatie. Denken we de jongste jaren aan het introduceren van het Senseo apparaat en van het ontdekken van de 3D-printen.

Sociale innovatie

Innovatie op sociaal vlak wint steeds meer terrein. We denken dan vooral aan de realisatie van nieuwe organisatievormen. Door de aanpassing van je bedrijfs- en organisatiestructuur verhoogt zowel je productiviteit organisatiestructuur als de tevredenheid van medewerkers. En hoe meer die medewerkers tevreden zijn, hoe meer ze produceren. We hebben daarbij ook aandacht voor een arbeidsvriendelijk klimaat met het optimaliseren van de contacten tussen het management en de medewerkers. omgeving en relaties die het zelfmanagement van medewerkers stimuleert. Daarbij staan vertrouwen en betrokkenheid van zowel werknemers als werkgevers centraal.

Incrementele innovatie

Innoveren hangt in belangrijke mate af van de originaliteit van de ondernemers. We spreken van incrementele of relatief eenvoudige vernieuwingen waarvoor geen ingewikkeld scholig voor nodig is om ermee te werken. Dit soort innovatie vraagt weinig of geen extra vaardigheden en zijn dus eenvoudig in te voeren. Met deze incrementele vernieuwingen loop je weinig risico omdat ze stap voor stap kunnen doorgevoerd worden.

Radicale innovatie

Wil je het roer volledig omslaan en van sector veranderen? Dan vraagt dat belangrijke investeringen en bijscholing. Je zult zelfs nieuwe werknemers moeten aantrekken om je nieuw plan te kunnen realiseren. Dat is een radicale ommezwaai if een redicale innovatie. We spreken dan van een radicale innovatie. Het gaat dan vaak om een compleet nieuw concept en een nieuwe markt waar een geheel nieuwe aanpak voor nodig is.

De voordelen van innoveren:

  • Geeft je de mogelijkheid snel te reageren op veranderde omstandigheden
  • Innovatie onderscheid je van je concurrenten. Door datgene te doen wat anderen niet aandurven ben je uniek in je sector en kiezen klanten meer en meer voor je producten en diensten
  • Innovatieve ondernemingen spreken tot ieders verbeelding en trekken makkelijker nieuwe talenten aan. Die zijn je grootste kapitaal en bouwen en maken je onderneming succesvol
  • Innovatie verhoogt de productiviteit en zorgt voor meer tevredenheid onder je klanten.
  • Je verlaagd de kosten van je onderneming en zorgt voor een grotere klantentevredenheid. Twee belangrijke pijlers van een succesvolle onderneming 
  • Door te innoveren vergroot de marktwaarde van je bedrijf. Door te innoveren zoek je constant naar nieuwe manieren om je klanten meerwaarde te bieden. Meer inspelen op innoveren verhoogt de vraag naar je producten waardoor je meer winst maakt.
  • Constante training en bijscholing zijn de sterkte troeven van een innoverend bedrijf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *